TRAFİK MÜŞAVİRLERİ
TÜRKİYE TRAFİK MÜŞAVİRLERİNİN  ORTAK BULUŞMA NOKTASI

 

    Türkiye Trafik Müşavirleri - Trafik Mevzuatı

 

  TRAFİK MEVZUATI: istediğiniz mevzuatın üzerini tıklayın

  Karayolları Trafik Kanunu  
  Karayolları Trafik Yönetmeliği  
  Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Karar  
  Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği  
  Fahri Trafik Müfettişliği Görev Ve Çalışma Yönetmeliği  
  Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği  
  Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik  
  Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik  
  Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği  
  Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge  
  Karayolları Trafik Kanunu (İlk Şekli)  
  Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik Ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik  
  Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu  
  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği  
  Taşıt Kanunu  
  Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği  
  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği  
  Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği  
  Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik  
  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik  
  Karayolu Trafik Güvenliği Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler İle Karayolu Dışında, Kenarında Veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar Ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik  
  Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik  
  Otopark Yönetmeliği  
  Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik  
  Er Ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları Ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü Ve Bu Belgelerin Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelik  
  Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği  
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  
  Karayolu Taşıma Kanunu  
  Karayolu Taşıma Yönetmeliği  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği  
  Trafik Kontrolleri Ve Şerit Daraltma Yöntemlerine İlişkin Yönerge  
  Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları Ve Bunların Takılması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği  
  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği  
  Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği  
  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik  
  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun Çalışmasına İlişkin Yönerge  
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliği  
 
  @2005  www.trafikmusavirleri.com           www.trafikmusaviri.com